Platby a ceny jídel

 • Platbu provádějte na 1 měsíc dopředu ve prospěch účtu společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r. o. - účet včetně přiděleného variabilního čísla bude uveden na přihlášce:
  • převodním příkazem ze svého bankovního účtu,
  • vkladem hotovosti u některé pobočky KB za poplatek,
  • hotovostním vkladem v kanceláři  SCOLAREST  školní jídelny (6:30 – 14:00 hodin)
  • hotově vkladem na pokladně v jídelně  SCOLAREST (11:00 - 14:00 hodin).
 • Ceník jídel:
 • polodenní stravování                   MŠ                        26,00 Kč
 • celodenní stravování                   MŠ 3-6 let             34,00 Kč
 • celodenní stravování                   MŠ 7 a více let      38,00 Kč
 • žáci ZŠ od 7 do 10 let                   polední menu       22,- Kč
 • žáci ZŠ od 11 do 14 let                 polední menu       25,- Kč
 • žáci ZŠ od 15 let                            polední menu      28,- Kč
 • hosté (dospělí)                              hlavní jídlo          54,- Kč   
 • polévka s hlavním jídlem                                             7,- Kč
 • svačinová polévka                                                     13,- Kč   
 • 1/2 porce (a cena hl.jídla pro žáky o prázdninách) 35,- Kč    

Z důvodu množících se dotazů, bychom vás chtěli informovat, že pro zařazení dítěte do věkové kategorie pro účely školního stravování, se podle Vyhlášky 107/2005 Sb. v novelizovaném znění, zařazuje dítě na celý školní rok do
věkové kategorie podle věku dosaženého v průběhu školního roku. Např. dítě narozené 31.8.2003 se zařadí pro
letošní školní rok do kategorie 15 a více let a to i přes to, že je mu skoro celý školní rok 14. let a 15. narozeniny má až poslední den školního roku. Stejně to platí i pro děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 nebo 11 let. Správnost zařazení kontroluje Česká školní inspekce a poskytovatel stravování nesmí žáka zařadit do jiné věkové kategorie.

Za  SCOLAREST zařízení školního stravování spol. s r.o. Jiří Karmazín - ředitel provozu pro školství
Comments