Přihlášení ke stravování

Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o., je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:

  vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u pracovníka Scolarestu

  zakoupit si stravovací kartu pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu

  každý host má zřízeno konto, kde jsou zaznamenávány pohyby (nabití konta, konzumace, vybití konta)

  veškeré pohyby na kontě je možné sledovat přes internetový portál: www.skoly.scolarest.cz

   na portálu můžete po provedení bezplatné registrace (na základě vygenerovaného autorizační­ho kódu, který předá nebo zašle e-mailem na požádání pracovník Scolarestu) získat informace o:

1.  konzumaci

2.  stavu zůstatku na účtu

3.  možnosti zákazu nebo omezení prodeje (např. „Zákaz prodeje doplňkového sortimentu nebo zákaz prodeje sladkostí....")

4.  možnosti zasílání informace při poklesu zůstatku pod Vámi stanovený limit SMS zprávou

5.  možnosti objednávat dětem oběd dle jídelníčku, při nevyzvednutí bude jídlo automaticky naúčtováno

  platbu je možné provádět zasláním celé částky na jeden měsíc dopředu, nebo i několikrát měsíčně částku dle svého uvážení

  platbu provádějte ve prospěch účtu společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o, a to:

1.  převodním příkazem ze svého bankovního účtu

2.  vkladem hotovosti u některé pobočky KB za poplatek

Veškeré další informace Vám poskytne paní Lenka Rupprechtová, vedoucí školní restaurace v Sázavě na tel. čísle 731 438 487.

Comments