Výdej obědů

Cizí strávníci:    11:00 – 11:45 hodin
                       12:15 - 12:45 hodin
                       13:15 - 13:45 hodin
  
Vlastní strávníci (žáci ZŠ, pedagogové):       11:50 - 12:15 hodin
                                                                12:45 – 13:15 hodin
                                                                13:45 – 14:00 hodin

Žádáme rodiče, aby v době oběda čekali na své děti na chodbě a nezdržovali se v prostorách školní jídelny. Děkujeme za pochopení.