Školní jídelna

Vážení rodiče, 

stravování ve školní jídelně v Sázavě zajišťuje společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Jsme firma, která v České republice působí od roku 1991 a zvláště ve školním stravování nabízíme služby, které patří mezi nadstandardní. Jsme rádi, že můžeme v tuto chvíli oslovit i Vás. Naše školní jídelna nabízí svým hostům následující systém výdeje jídel: 
• hosté restaurace si vybírají z aktuální nabídky ve složení: polévka, hlavní jídlo, nápoj 
• každý den v týdnu je součástí poledního menu ovoce,salát,mléčný výrobek nebo moučník
• jídla se předem NEODHLAŠUJÍ (žádný oběd se neodhlašuje a proto také nepropadá) 
• součástí nabídky jsou ovocné nebo zeleninové saláty, dezerty a moučníky
Ceny stravného u žákovských kategorií:
Polodenní stravování MŠ - 26,00 Kč 
Celodenní stravování MŠ 3-6 let - 34,00 Kč
Celodenní stravování MŠ 7 a více let - 38,00 Kč
Polední menu ZŠ I. kategorie (7-10 let) - 22,00 Kč
Polední menu ZŠ II. kategorie (11-14 let) - 25,00 Kč
Polední menu ZŠ III. kategorie (15 a více let) - 28,00 Kč
V době prázdnin cena oběda 35,00 Kč 

Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o., je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:

• vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u pracovníka Scolarestu
• zakoupit si stravovací čip pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu
• každý host má zřízeno konto, kde jsou zaznamenávány pohyby (nabití konta, konzumace, vybití konta)
• veškeré pohyby na kontě je možné sledovat přes internetový portál: www.skoly.scolarest.cz

• na portálu můžete po provedení bezplatné registrace (na základě vygenerovaného autorizační­ho kódu, který předá nebo zašle e-mailem na požádání pracovník Scolarestu) získat informace o:
1. konzumaci
2. stavu zůstatku na účtu
3. možnosti zákazu nebo omezení prodeje (např. „Zákaz doplňkového sortimentu nebo zákaz prodeje sladkostí....")
4. možnosti zasílání informace při poklesu zůstatku pod Vámi stanovený limit SMS zprávou
5. možnosti objednávat dětem oběd dle jídelníčku, při nevyzvednutí bude jídlo automaticky naúčtováno

• platbu je možné provádět zasláním celé částky na jeden měsíc dopředu, nebo i několikrát měsíčně částku dle svého uvážení
• platbu provádějte ve prospěch účtu společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o, a to:
1. převodním příkazem ze svého bankovního účtu
2. vkladem hotovosti u některé pobočky KB za poplatek
3. vkladem hotovosti v kanceláři Scolarestu

Veškeré další informace Vám ochotně poskytne paní Lenka Rupprechtová,
vedoucí školní jídelny v Sázavě na tel. čísle 731 438 487.


AKTUÁLNĚ
Firma Scolarest ukončila své působení v ŠJ Sázava.

Závazná přihláška ke stravování ve ŠJ je nutná NOVÁ pro všechny strávníky. Informujte se prosím v kanceláři jídelny 7 -12h.

Přihlášky si můžete stáhnout zde, v levém sloupci v sekci jídelní lístky. Doručit lze osobně nebo emailem na jidelna@mestosazava.cz , více info na tel.722 108 073 kdykoliv!!!!

Vážení V