Platby a ceny jídel

Každý strávník, který chce využívat služeb školní ŠJ Sázava, je povinen:

• vyplnit přihlášku, kterou obdržíte v kanceláři ŠJ Sázava

• zakoupit si bezkontaktní čip - cena 130 Kč

Následně je klientovi vytvořen osobní účet, na který si zasílá peníze určené pro stravování. Veškeré objednávky a pohyby na účtu je možné sledovat přes internetový portál: www.strava.cz .

Na tomto portálu získáte informace o:

1. objednávkách

2. stavu zůstatku

3. neodebrané stravě

4. měsíčního vyúčtování

Číslo účtu pro placení obědů

4642713369/0800

VS obdržíte po vyplnění přihlášek ke stravování.

Veškeré další informace Vám poskytne paní Lenka Rupprechtová, vedoucí školního stravování v Sázavě, na tel. 722 108 073