Výdej obědů

Cizí strávníci

11:00 – 11:45 hodin

další výdej se řídí přítomností žáků ZŠ Sázava (v době přítomnosti žáků, nesmí cizí strávník pobývat ve školní jídelně).

Vlastní strávníci (žáci ZŠ, pedagogové)

11:50 - 12:15 hodin

12:45 – 13:15 hodin

13:45 – 14:00 hodin

Žádáme rodiče, aby v době oběda čekali na své děti na chodbě a nezdržovali se v prostorách školní jídelny. Děkujeme za pochopení.