Přihlášení ke stravování

Každý strávník, který chce využívat služeb školní ŠJ Sázava je povinen:

• vyplnit přihlášku, kterou obdržíte v kanceláři ŠJ Sázava

• zakoupit si bezkontaktní čip - cena 130kč

Následně je strávníkovi zřízeno osobní konto, na které si zasílá peníze určené pro stravování. Veškeré objednávky a pohyby na kontě je možné sledovat přes internetový portál: www.strava.cz

Na tomto portálu, můžete po provedení bezplatné registrace (přihlašovací údaje Vám zašleme emailem po vyplnění Závazné přihlášky ke stravování) získat informace o:

1. objednávkách

2. stavu zůstatku

3. neodebrané stravě

4. měsíčním vyúčtování


Veškeré další informace Vám poskytne paní Lenka Rupprechtová, Vedoucí školního stravování v Sázavě na tel. čísle 722 108 073